א. זוהר - מערכות חשמל בע"מ

סטאק פלסט בע"מ -  מפעלי פלסטיק

שוהם
2004

הקמת המפעל וביצוע מערכות מ"ג                 

מפקח הפרויקט: א.ב. תכנון
מהנדס חשמל: יוסי קרינסק

 

03-5367888
547772551 972+

רח' שוהם 24 א'
יהוד - מונוסון